Zwrotne instrumenty finansowe

Ogólna nazwa zróżnicowanych sposobów wsparcia przedsiębiorców ze środków funduszy europejskich na preferencyjnych warunkach. Należą do nich m.in.: poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia dotacji z kredytem i inne. Założeniem takiej formy pomocy finansowej jest zwrot otrzymanego wsparcia po jego wykorzystaniu przez Beneficjenta. Środkami w ramach zwrotnych instrumentów finansowych dysponują pośrednicy finansowi, najczęściej banki i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.