Zarządzanie projektami

Świadczymy usługę zarządzania projektami, którą możemy realizować na kilku poziomach zaangażowania. Zapewniamy skuteczne zarządzanie oraz bezpieczną realizację projektu.

Jesteśmy elastyczni, dostosowujemy usługę do potrzeb Klienta:

  • Nasz specjalista może zostać osadzony w strukturze przedsiębiorstwa i bezpośrednio zarządzać projektem lub nadzorować go. Odpowiadamy wówczas za realizację projektu i mamy realny wpływ na prowadzone działania
     
  • Możemy również zarządzać projektem zdalnie. Wówczas monitujemy projekt z zewnątrz i świadczymy bieżące doradztwo, gdy tylko jest potrzebne. Przyjeżdżamy do Klienta w ustalonych terminach, aby sprawować bezpośredni nadzór i skontrolować dokumentację
Zapewniamy skuteczne zarządzanie projektem i przygotowujemy go do kontroli przeprowadzanej przez instytucję nadzorującą. Możemy uczestniczyć w kontroli, aby dopilnować prawidłowego jej przebiegu i reprezentować projekt.