Wykonawca projektu

Podmiot, któremu beneficjent końcowy zlecił wykonanie zadania.