Wstępne studium wykonalności

Studium przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, mające na celu określenie potencjalnych problemów i ocenę rozwiązań alternatywnych. Umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w oparciu o kryterium trwałości projektu.