Wskaźniki wpływu

Współczynniki dotyczące długofalowych rezultatów danego projektu.