Wskaźniki produktu

Wskaźniki mierzące zadania zrealizowane w ramach projektu, będące najczęściej przedmiotem inwestycji. Przykładem może być ilość zakupionych maszyn.