Wskaźniki oddziaływania

Współczynniki odnoszące się do rezultatów danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów bezpośrednich. Wyróżniamy oddziaływania szczegółowe, jako efekty bezpośredniego działania pojawiające się po pewnym czasie, a także oddziaływania globalne, obejmujące efekty długofalowe dotyczące szerszej populacji.