Wskaźniki bazowe

Wskaźniki służące do opisania sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze realizacji projektu. Mierzone są przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego wdrażania, by oszacować zachodzące zmiany, niewynikające jednak z realizacji inwestycji.