Wniosek o płatność

Wniosek, na podstawie którego dokonywana jest płatność zaliczkowa, cząstkowa lub końcowa. Takie wnioski funkcjonują zarówno na poziomie projektu, działań, jak i programu, a same płatności umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze Europejskie.