Wniosek o dofinansowanie projektu

Dokument, który musi złożyć potencjalny beneficjent do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.