Trwałość projektu

Podtrzymanie rezultatów inwestycji, na których realizację zostało udzielone dofinansowanie z Funduszy Europejskich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu.