Transza środków

Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez instytucję płatniczą.