Strategia rozwoju na rynkach zagranicznych

Profilogic sp. z o.o. jest młodym, wrocławskim, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, powstałym w 2015 roku. Historia Profilogic sp. z o.o. sięga jednak roku 2012. Firma zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania począwszy od pomysłu i koncepcji przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych po montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń w zakładzie klienta. 

 

Pozyskaliśmy dla Profilogic sp. z o.o. dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pt. "Wdrożenie Długookresowej Strategii Rozwoju przez Profilogic sp. z o.o.". Wartość projektu wynosi 200 tys. zł, a kwota dofinansowania prawie 141 tys. zł.

 

Realizując projekt spółka wzmocni swoją pozycję konkurencyjną w szczególności na rynkach zagranicznych poprzez realizację zadań objętych Długoterminową Strategią Biznesową firmy, takich jak udział w targach branżowych oraz zakup infrastruktury umożliwiającej certyfikację wymiarową produkowanych maszyn i urządzeń. Powyższe stanowi odpowiedź na rosnące wymagania klientów rynków zagranicznych, umożliwiające podpisywanie większej ilości zagranicznych kontraktów handlowych.