Strategia finansowania eksportu

Firma A.T.S. Electro-Luba Polska s.c. zajmuje się obsługą przemysłu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania środków smarnych. Jako jedna z nielicznych firm działających w Polsce realizuje kompleksowe projekty, od opracowania koncepcji do uruchomienia.

Wykonaliśmy dla naszego Klienta analizę rynków zagranicznych pod kątem ekspansji świadczonych usług. Jako główny kierunek eksportu zarekomendowaliśmy Kazachstan i na tej podstawie opracowaliśmy strategię źródeł finansowania. Opracowanie było możliwe dzięki pozyskanej wcześniej dotacji unijnej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument zawierał m.in.:

  • Analizę potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa na rozpoczęcie działalności eksportowej
  • Analizę makroekonomiczną polityki Kazachstanu
  • Możliwości, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Dostępne sposoby finansowania działalności eksportowej
W wyniku usługi spółka A.T.S. Electro-Lube Polska otrzymała kompleksową, gotową do wdrożenia strategię finansowania działalności eksportowej, co umożliwiło jej wejście na rekomendowany dla dalszego rozwoju rynek kazachstański.