Rozliczanie projektów

Rozliczamy projekty i sporządzamy wnioski o płatność. Dzięki nam wypłata transz i refundacja poniesionych kosztów przebiega sprawnie i terminowo.

Rozliczanie projektu unijnego wymaga stałego kontaktu z instytucją przyznającą dotację, księgowością, podwykonawcami i partnerami. Często wniosek o płatność jest obszernym dokumentem, którego przygotowanie wymaga dużej uwagi i zaangażowania.

Zapewniamy:

  • Przejęcie wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem i terminowym złożeniem wniosku o płatność. Kompletujemy dokumenty finansowe, korespondujemy ze stronami zaangażowanymi w realizację projektu, w razie potrzeby negocjujemy
     
  • Możliwość połączenia usługi z przeprowadzeniem audytu, który przygotuje projekt do kontroli ze strony urzędników. Jest to szczególnie rekomendowane przy wnioskowaniu o płatność końcową
     
  • Rozliczenie projektu w okresie jego trwałości, czyli po formalnym zakończeniu. Sprawdzamy czy utrzymywane są wszystkie wskaźniki projektu i oceniamy, czy nie ma podstaw do cofnięcia dotacji