Rola Prometeia i rola Klienta

Naszą rolą jest pozyskanie optymalnego źródła finansowania. Dlatego musimy poznać Klienta, jego firmę i plany.
 
Sporządzając dokumentację aplikacyjną, czyli wniosek, biznesplan oraz szereg dokumentów uzupełniających, pozostajemy w ścisłym kontakcie z Klientem i oczekujemy współpracy w dostarczaniu niezbędnych informacji technicznych i finansowych. W tym celu warto, aby Klient wyznaczył osobę dedykowaną do kontaktu z nami oraz upoważnił nas do pozyskiwania dokumentacji z urzędów i innych instytucji zewnętrznych. Szybki przepływ informacji, pozwoli nam sprawnie przygotować komplet dokumentów.  

Od początku współpracy reprezentujemy Klienta przed instytucją przyznającą dofinansowanie i oceniającą wnioski. W trakcie oceny wniosku mogą pojawić się pytania ze strony analityków, jesteśmy w kontakcie z nimi i odpowiadamy na zapytania.

Cały czas dbamy o interes Klienta, pilnujemy, aby instytucja przyznająca środki otrzymywała wyłącznie informacje niezbędne do pozytywnej oceny wniosku i późniejszych wniosków o płatność.

Po przyznaniu dotacji, Klient przystępuje do realizacji zgodnie z założeniami projektu i wymogami konkursu. Prometeia nadzoruje prawidłowe sporządzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby przeprowadza wewnętrzne kontrole adekwatne do kontroli, której można się spodziewać ze strony instytucji przyznającej dotację.

Współpraca z nami może się zakończyć na pozyskaniu dotacji, lub na dowolnym etapie realizacji projektu.