Rezultaty

Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu, dostarczające informacji o zmianach następujących w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy.