Refundacja wydatków

Zwrot przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy – po akceptacji przez instytucję płatniczą. Zwrot kosztów dokonywany jest w formie zapłaty okresowej bądź w postaci salda końcowego.