Ratowanie projektów i programy naprawcze

Odkrywamy przyczyny niepowodzeń w realizacji projektu i rekomendujemy działania naprawcze. Pomagamy uchronić projekt przed negatywną oceną i wstrzymaniem lub cofnięciem przyznanej dotacji.

Niepowodzenia w projektach mogą mieć wiele źródeł, od czynnika ludzkiego wewnątrz projektu, po zmiany na rynku lub klęski żywiołowe. Zagrożony projekt może doprowadzić do cofnięcia dotacji i znacząco wpłynąć na płynność firmy.
Przychodzimy wówczas z pomocą:

  • Określamy obszary problemowe w projekcie
  • Oceniamy, czy projekt można uratować i jak zminimalizować straty
  • Rekomendujemy programy naprawcze, nadzorujemy ich wdrożenie i przeprowadzamy ewaluację
  • Negocjujemy zmianę kategorii wydatków oraz harmonogramu płatności – jednocześnie dbamy o realizację wskaźników
  • Edukujemy, by w przyszłości nie doszło do powielenia błędów