R

Refundacja wydatków

Zwrot przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy – po akceptacji przez instytucję płatniczą. Zwrot kosztów dokonywany jest w formie zapłaty okresowej bądź w postaci salda końcowego.

Rezultaty

Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu, dostarczające informacji o zmianach następujących w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy.