Prtnerstwo

Włączenie w proces decyzyjny i wykonawczy odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, a także odpowiednich instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych, które najlepiej znają potrzeby i możliwości swego regionu. Jest to jedna z zasad wdrażania Funduszy Europejskich.