Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Następcą realizowanego w latach 2007-2013 programu Innowacyjna Gospodarka został program operacyjny Inteligentny Rozwój. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Struktury i Rozwoju, a budżet przeznaczony na działania w latach 2014-2020 wynosi ponad 8 miliardów euro i pochodzi w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój. To również największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Inteligentny Rozwój ma stanowić kontynuację i rozwinięcie dotychczasowego programu Innowacyjna Gospodarka. O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

  • Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP)
  • Jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych
  • Instytucjie otoczenia biznesu