Program COSME

Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME) to nowa inicjatywa Unii Europejskiej realizowana w ramach Strategii Europa 2020. Stanowi on w znacznym stopniu kontynuację Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji realizowanego w latach 2007–2013.

Program skupia się na poprawie dostępu MŚP do rynków, w szczególności unijnych, ale również globalnych oraz do finansowania w formie gwarancji kredytowych i instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu. Celem COSME jest również poprawa warunków konkurencyjności i promocji przedsiębiorczości. W ramach instrumentów finansowania program oferuje kredyty i leasingi na preferencyjnych warunkach, przeznaczone dla MŚP. Co ważne, możliwości finansowania dotyczą również przedsiębiorstw nie wykazujących się działalnością o charakterze badawczym czy innowacyjnością. COSME, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Program umożliwa również finansowanie udziałowe dla funduszy venture capital lub tych oferujących finansowanie pośrednie dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie wzrostu lub ekspansji.