Progra Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Stanowi instrument wsparcia rozwoju województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Budżet na jego realizację wynosi 2 miliardy euro.

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będą przede wszystkim na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Program Polska Wschodnia zakłada m.in. wsparcie internacjonalizacji MŚP, tworzenia innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie. W ramach osi programowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, skierowanej przede wszystkim do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  rozdysponowane zostanie niemal 720 milionów złotych. O dofinansowanie ubiegać się mogą start-upy, MŚP czy ośrodki innowacji.

Na jakie dokładnie wsparcie mogą liczyć beneficjenci? W zależności od realizowanego działania, mogą ubiegać się na przykład o indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych start-upów, obejmujące dostęp do stanowiska, opiekę mentorską i coaching, czy stworzenie strategii wzorniczej dla firmy.