Pozyskiwanie partnerów

Zapewniamy pozyskanie konsorcjantów do projektu, współpracujemy z wybitnymi jednostkami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi. Pomagamy zawiązać konsorcjum i koordynujemy przedsięwzięcie pod kątem formalno-prawnym.

Dla dużych, złożonych projektów bierzemy pod uwagę pozyskanie partnerów, którzy przejmą realizację części działań np. opracowanie technologii lub przeprowadzenie szkoleń. W tym celu szukamy odpowiednich podmiotów, negocjujemy warunki współpracy i zawiązujemy konsorcjum. Budujemy grupę, która wspólnie zrealizuje przedsięwzięcie.

Tworzenie konsorcjów jest szczególnie rekomendowane w projektach zakładających współpracę przedstawicieli nauki i biznesu. Budując konsorcja przykładamy szczególną wagę do właściwego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

W Prometeia współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi oraz licznymi partnerami biznesowymi. Możemy ich pozyskać do projektów naszych Klientów.