Pozyskanie 57 tys. zł z RPOWD

Agencja Koncertowa Proart Light Sp. z o.o. zajmuje się realizacją i organizacją techniki estradowej, imprez plenerowych, konferencji oraz eventów. Agencja może się pochwalić współpracą m.in. z Januszem Józefowiczem przy spektaklu „Metro” oraz obstawą koncertów Deep Purple, Patrycji Markowskiej czy tras Moscow Circus On Ice oraz Russian National Balet.

Dla spółki Proart Light pozyskaliśmy 57 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na zakup i wdrożenie inteligentnych głowic oświetleniowych do obsługi wydarzeń teatralno-telewizyjnych. Projekt zakładający nabycie i wdrożenie zakupionych urządzeń został zrealizowany i pozytywnie rozliczony.

Agencja Koncertowa Proart Light korzystając z dotacji pozyskała środki na zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwił jej poszerzenie zakresu świadczonych usług. Przyczyniło się to do zdobycia nowych klientów działających w branży teatralno-telewizyjnej.