Ponad 915 tys. zł dotacji z PARP

Mands jest niezależnym polskim instytutem badawczym, który zajmuje się prowadzeniem badań marketingowych i społecznych na terenie całego kraju. Instytut przeprowadza zarówno niewielkie badania jakościowe, jak i rozbudowane sondaże na próbach ogólnopolskich. Dysponuje własną infrastrukturą umożliwiającą przeprowadzanie m.in. badań fokusowych i wywiadów telefonicznych.

Dla naszego Klienta pozyskaliśmy dotację z PARP na realizację projektu o wartości 915 tys. złotych. Dotacja umożliwiła zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B klasy MES – Manufacturing Execution Systems (Systemy Realizacji Produkcji), który dostarcza wystandaryzowane, precyzyjnie zaprogramowane procedury operacyjnego zarządzania projektami badawczymi. Zakupiono również wymaganą infrastrukturę sprzętową i utworzono nowe miejsca pracy.

Dzięki pozyskanej dotacji w instytucie badawczym Mands zautomatyzowano i zintegrowano procesy biznesowe. Rozwinięto możliwości produkcyjne – wzrosła skala działalności i moce analityczne instytutu, co pozwoliło zwielokrotnić ilość przyjmowanych zleceń i pozyskać nowych klientów.