Pomoc de minimis

Dofinansowanie udzielane w wysokości do 200 tys. euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego – do 100 tys. euro) dla jednego podmiotu w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. Ze względu na niewielką wartość, taka pomoc nie zakłóca konkurencji.