Płatność salda końcowego

Płatność realizowana po zakończeniu programu lub projektu stanowiąca ostatnią część środków (transzę) w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony Komisji Europejskiej.