Płatność okresowa

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu lub projektu stanowiąca określoną część środków (transzę) w ramach pomocy finansowej. Dokonuje jej  Komisja Europejska w celu zwrotu kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą.