Plany rozwoju eksportu

Pomagamy przedsiębiorcom w eksporcie produktów i usług na rynki zewnętrzne. Opracowujemy plany rozwoju eksportu zgodne z wytycznymi instytucji przyznających dofinansowanie. Dzięki temu Klient otrzymuje profesjonalnie przygotowaną strategię rozwoju firmy w oparciu o eksport.

Opracowujemy kompleksowe plany rozwoju eksportu, zawierające m.in.:

  • Analizę konkurencji przedsiębiorstwa pod kątem produktów i usług
  • Opracowanie uzasadniające wybór rynków docelowych działalności eksportowej
  • Analizę i opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa
  • Prognozy dotyczące rozszerzenia działalności z uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
  • Analizę SWOT dla eksportu danych produktów i usług
  • Opis strategii eksportowej
  • Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do zrealizowania strategii

Pomagamy spojrzeć na biznes globalnie i zaprojektować jego rozwój w oparciu o realne dane i mierzalne cele.