Organizacja procesu przetargowego

Wybór podwykonawcy do projektu musi być transparenty i upubliczniony. Pomagamy profesjonalnie zorganizować proces przetargu, dopełnić obowiązki informacyjne i wyłonić najlepszych oferentów.

W zależności od wielkości zamówienia, przedsiębiorca ma do wyboru dwie możliwości wyłonienia podwykonawcy usług do projektu – skorzystanie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub konkursu ofert.

Obie opcje wymagają organizacji procesu i przygotowania złożonej dokumentacji, która w przyszłości będzie kontrolowana przez instytucję przyznającą dotację. Niedotrzymanie wymagań formalnych lub błędy, mogą unieważnić całą procedurę i generować nieprzewidziane koszty dla przedsiębiorcy.

Zapewniamy:

  • Profesjonalną organizację procesu przetargowego
  • Opracowanie dokumentacji, w tym specyfikacji zamówienia
  • Publikację ofert
  • Pomoc w wyłonieniu podwykonawcy
  • Doradztwo dotyczące skorzystania z prawa zamówień publicznych lub przeprowadzenia konkursu ofert
  • Edukację Klienta odnośnie przeprowadzenia procedury i nadzór nad jej realizacją