Monitoring projektów

Zapewniamy profesjonalny monitoring projektów, którego efektem jest pozytywne rozliczenie dotacji i wypłata kolejnej transzy środków. Jeśli sytuacja w projekcie tego wymaga, rekomendujemy zmiany i nadzorujemy ich wdrożenie.

Prowadzenie monitoringu jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy korzystającego z dofinansowania. To ciągły proces zbierania i analizowania danych, który pozwala określić, czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Progres wykazywany jest przez realizację tzw. wskaźników, które stanowią późniejszą podstawę do przeprowadzenia kontroli w projekcie.

Nasza usługa zapewnia sprawną realizację dużych, złożonych projektów. Jeśli monitoring wykazuje, że należy dokonać modyfikacji działań, harmonogramu lub budżetu, podejmujemy negocjacje z instytucją przyznającą dotację.