Monitoring

Ciągły, systematyczny proces zbierania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji projektu. Bieżąca obserwacja postępu finansowo-rzeczowego pozwala ocenić czy przedsięwzięcie jest realizowanie zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania projektu. Monitorowanie projektu pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych błędów oraz szybką ich naprawę. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie sytuacji mogących zagrozić realizacji całego projektu.