M

Monitoring

Ciągły, systematyczny proces zbierania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych, który pozwala na opisanie aktualnego stanu realizacji projektu. Bieżąca obserwacja postępu finansowo-rzeczowego pozwala ocenić czy przedsięwzięcie jest realizowanie zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie planowania projektu. Monitorowanie projektu pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych błędów oraz szybką ich naprawę. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie sytuacji mogących zagrozić realizacji całego projektu.

MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr nr 651/2014 o wyłączeniach blokowych uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.