Lider projektu

Podmiot przewodzący grupie podmiotów realizujących wspólnie projekt w ramach Partnerstwa, odpowiedzialny za zarządzanie projektem i jego rozliczenie.