Kwalifikowalność projektów

Określenie, czy projekt może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków Funduszy Europejskich na podstawie zgodności z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz spójności z zatwierdzonym programem.