Kryteria wyboru projektów

Zespół wymogów formalnych i merytorycznych, których dopełnienie decyduje o dofinansowaniu projektu z publicznych środków wspólnotowych. W przypadku Funduszy Europejskich kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.