Kredyt na innowacje technologiczne

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 3.2. ,,Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego, średniego, przedsiębiorstwa, posiadające zdolność kredytową.

Wielkość dotacji

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Skala wsparcia

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej 

Przeznaczenie

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Terminy

Nabór wniosków potrwa do września 2016 r.

Jak pomożemy

  • Przeanalizujemy Twoje potrzeby i dobierzemy źródło finansowania,
  • Sporządzimy wniosek i niezbędną dokumentację,
  • Złożymy wniosek,
  • Przygotujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie.