Koszty kwalifikowalne

Wydatki uzasadnione merytorycznie, spełniające wyznaczone kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności kosztów określa się w załącznikach do uszczegółowień programów. O kwalifikowalności kosztów decydują przepisy unijne i dodatkowe przepisy ustanowione przez instytucję zarządzającą.