Kontakt

Prometeia Investments sp. z o.o.

Ul. Strzegomska 138 (II piętro)
54-429 Wrocław

tel. +48 71 33 72 814
fax +48 71 33 72 814
biuro@prometeia.pl

KRS: 0000353292
NIP: 6912460562
REGON: 021224499

Kapitał zakładowy: 8.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego