Inteligentne specjalizacje

Dziedzina gospodarcza lub naukowa stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, opartą na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, agregacji różnych branż, zastosowaniu innowacji technologicznych. Celem inteligentnych specjalizacji jest powstanie nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacja oraz podniesienie konkurencyjności państw i regionów w oparciu o indywidualny potencjał i unikalne możliwości rozwojowe.
Krajowe Inteligentne Specjalizacje są określane w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw, a  Regionalne Inteligentne Specjalizacje - w Regionalnych Strategiach Innowacji.