Instytucja zarządzająca

Minister lub właściwy organ administracji publicznej, który odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie realizacji danego programu. W przypadku programów krajowych funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w programach regionalnych Zarządy Województw.