Instytucja płatnicza

Instytucja lub organ odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie wniosku o płatności do Komisji Europejskiej.