Innowacyjność

Zdolność osób, przedsiębiorstw i instytucji do tworzenia oraz wdrażania innowacji. Faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów lub usług oraz nowych lub zmienionych procesów technologicznych i organizacyjno-technicznych.