Ewaluacja

Forma oceny/oszacowania poziomu jakościowej realizacji programu, czyli jego rzeczywistych wyników, w porównaniu do oczekiwanych efektów. W przeciwieństwie do monitoringu czy kontroli, ewaluacja ukierunkowana jest na ocenę efektów długoterminowych. Jej cel stanowi stałe ulepszanie efektywności i skuteczności programów realizowanych przez władze publiczne, a także osiągnięcie pozytywnych rezultatów społecznych i gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Ewaluacja realizowana jest jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w połowie okresu realizacji i ewaluacja końcowa.