EFI – Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny, powołany w 1994 r. na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wraz ze swoim największym udziałowcem, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, tworzy Grupę EBI. Fundusz gwarantuje środki finansowe podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nowych i ukierunkowanych na nowe technologie. Udziela również gwarancji kredytowych instytucjom finansowym na pożyczki przyznawane dla MŚP.