Działanie

Element programu operacyjnego lub priorytetu, w ramach którego wnioskodawca ma możliwość realizacji swojego projektu.