Dotacja to nie wszystko, oferujemy więcej

Nasza oferta obejmuje pomoc w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od wyboru strategii i analizy ryzyka, do wdrożenia wybranego rozwiązania.

Pozyskujemy kapitał
Poza pozyskiwaniem dotacji UE finansujemy działalność przedsiębiorstw przy wykorzystaniu:

  • Narzędzi inżynierii finansowej, w tym emisji akcji i obligacji
  • Funduszy pożyczkowych
  • Funduszy inwestycyjnych
  • Inwestorów branżowych
  • Inwestorów indywidualnych

Inwestujemy
Interesują nas innowacyjne projekty biznesowe i jesteśmy gotowi w nie inwestować samodzielnie lub z zewnętrznymi inwestorami. Mamy fundusz Venture Capital, który inwestuje w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i zwrotu z inwestycji. Poza kapitałem, oferujemy wsparcie strategiczne i operacyjne.

Doradztwo transakcyjne
Doradzamy w procesie fuzji i przejęć oraz kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw. Wspieramy naszych Klientów w przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym.

Giełda
Jako Autoryzowany Doradca rynku New Connect, zapewniamy pełną obsługę wprowadzenia spółki na alternatywny rynek akcji  oraz na rynek regulowany warszawskiego parkietu. Zapewniamy dobór partnerów i pełną koordynację procesu upublicznienia.

Nauka i biznes
Współpracujemy z renomowanymi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi na terenie całego kraju i zagranicą. Wspieramy naukowców i innowatorów w komercjalizacji i wdrażaniu ich rozwiązań. Pomagamy zabezpieczyć własność intelektualną, budujemy konsorcja, szukamy partnerów do projektów i tworzymy dla naszych Klientów przestrzeń umożliwiającą transfer wiedzy i technologii.