Dotacja na projekt wart ponad 4 mln zł

ELASTOLAB Sp. z o.o. jest firmą powstałą w 2011 roku, działającą do roku 2016 pod nazwą TNNW, z siedzibą w Olkuszu w województwie małopolskim. Spółka wraz z nazwą zmieniła profil działalności po pozytywnie przeprowadzonych pracach badawczych związanych z elastomerami. W ofercie spółki znajduje się rapid prototyping, usługi realizowane drukarkami 3D oraz produkcja elastomerów.

 

Nasza firma pozyskała dla ELASTOLAB Sp. z o. o. dofinansowanie z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu infrastrukturalnego pt. „Rozwój działalności B+R firmy ELASTOLAB Sp. z o. o. poprzez utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w niezbędną infrastrukturę, celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego wykorzystaniem”. Wartość projektu wynosi ponad 4 mln. zł, a kwota dofinansowania prawie 2 mln. zł.

 

W ramach projektu spółka przeprowadzi remont nieruchomości a następnie wyposaży ją w środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia prac badawczo - rozwojowych nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego i jego wykorzystaniem. W ramach projektu zakupione zostaną również materiały i odczynniki niezbędne do badań. Elementy te będą przeznaczone m.in. do branży budowlanej, militarno - budowlanej oraz militarno - sportowej. Wyżej wymienione działania pozwolą opracować prototypy gotowe do wdrożenia oraz technologię na IX poziomie gotowości technologicznej, która wpłynie na dywersyfikację produkcji oraz poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.